Badania kliniczne

Szumy uszne (tinnitus)

Czym jest tinnitus?

Mianem „tinnitus” określa się odbieranie sygnałów dźwiękowych powstających niezależnie od dźwięków otoczenia. Dlatego są one słyszane jedynie przez osobę cierpiącą na to schorzenie. Słyszane dźwięki mogą być bardzo różne i przyjmować postać stukania, szumu, buczenia, pisku lub syczenia. Natężenie dźwięku także może być bardzo różnorodne, od jednego stałego poziomu aż do rytmicznego wzrastania i opadania. Tinnitus może występować w jednym bądź w obu uszach.

W Polsce 10-20% ludzi cierpi na chroniczne dolegliwości związane ze słyszeniem dźwięków niepochodzących z otoczenia, co trzecia osoba przynajmmniej przejściowo miała tinnitus. Schorzenie to występuje równie często u kobiet jak i u mężczyzn, przede wszystkim u osób między 40 a 50 rokiem życia. Jednocześnie wzrasta liczba osób młodych cierpiących na tinnitus wywołany nadmiernym hałasem i stresem.

Jak powstaje tinnitus?

Rozróżnia się dwie odrębne fazy tinnitusa w zależności od czasu, jaki upłynął od momentu pierwszego wystąpienia zaburzeń słuchowych. Z ostrym tinnitusem mamy do czynienia przy objawach trwających do 3 miesięcy, z formą podostrą przy objawach do 6 miesicy – jeśli tinnitus utrzymuje się dłużej, można mówić o formie przewlekłej. Słyszane dźwięki często zanikają spontanicznie we wstępnej fazie. Jeśli jednak tak się nie stanie, prawdopodobieństwo przekształcenia w formę chroniczną jest duże.

Przyczyny powstania tinnitusa mogą być różnej natury. Zalicza się do nich:

  • zapalenia ucha i ucha środkowego
  • hałas i ostre urazy akustyczne
  • (przejściowy) zanik słuchu
  • uszkodzenia kręgosłupa szyjnego i stawu skroniowo-żuchwowego
  • zaburzenia ukrwienia ucha
  • obciążenia psychiczne i stres

Jakie skutki ma tinnitus dla osoby nim dotkniętej?

Szczególnie przewlekły tinnitus może mieć duży wpływ na chorego. Często występuje efekt przyzwyczajenia. Wówczas dźwięki wywoływane przez tinnitusa są słyszane w niewielkim stopniu albo wcale.

W niektórych wypadkach jednak może on stać się silnym obciążeniem psychicznym, prowadzić do zaburzeń snu, stanów lękowych i depresji a nawet do niezdolności do pracy.

Jak leczy się tinnitus?

Ostrą formę tinnitusa, o ile stwierdzono somatyczną jego przyczynę, powinno się leczyć możliwie szybko, ponieważ w tym czasie szanse na wyleczenie są największe i można uniknąć ryzyka wystąpienia formy przewlekłej.

Ogólnie terapię dobiera się w zależności od przyczyny schorzenia. W wielu przypadkach niemożliwe jest jej ustalenie, a co za tym idzie, trudne jest dobranie odpowiedniej terapii. Nie ma ogólnie przyjętego sposobu leczenia, jednak dostępne są różne środki łagodzące objawy i wspomagające osoby dotknięte tym schorzeniem (więcej na ten temat w punkcie „terapia”).

Podaj swój
kod pocztowy:

Badanie nad reumatoidalnym zapaleniem stawów

Badanie kliniczne BAROQUE jest prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa badanego leku w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów...